​Vraag autorisatie aan bij de RvIG om op tijd aan te sluiten voor Jongeren in Beeld

Stichting Inlichtingenbureau heeft ‘Jongeren in Beeld’ ontwikkeld. Hiermee worden gemeenten ondersteund bij het in beeld brengen van jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar voor wie geldt dat zij geen startkwalificatie hebben, niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling, niet werken en geen uitkering ontvangen.

De gegevens kan een gemeente gebruiken om jongeren te benaderen en te begeleiden naar een leer-werktraject. Momenteel nemen 10 gemeenten deel aan de proefuitrol. Als de bevindingen positief zijn kunnen alle gemeenten zich vanaf medio juni aansluiten.

Vraag alvast autorisatie aan bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Voordat het Inlichtingenbureau gegevens levert voor ‘jongeren in beeld’, moet de gemeente het Inlichtingenbureau autoriseren voor raadpleging van de Basisregistratie Personen (BRP).
Dit autorisatietraject duurt ongeveer 6 tot 8 weken na het insturen van het formulier. Het is daarom raadzaam nu al te starten met het autorisatietraject.

Wilt u gebruik maken van Jongeren in Beeld? Vraag dan het autorisatieformulier van de RvIG aan via info@rvig.nl. Met deze autorisatie verlenen gemeenten het Inlichtingenbureau toestemming om namens hen de BRP te bevragen voor Jongeren in Beeld.

Zodra de autorisatie aanvraag is goedgekeurd neemt het Inlichtingenbureau contact op met de gemeente om een gebruikersovereenkomst te ondertekenen.

Informatie

  •  Raadpleeg de productpagina Jongeren in beeld voor informatie over het product;
  •      Download de Quick Reference Card Jongeren in Beeld voor informatie over de werking van het product.

Vragen

  •  Heeft u vragen over het autorisatieproces RvIG? Stuur dan een mail naar info@rvig.nl.
  •      Voor vragen over de werking van het product kunt terecht bij Marije Timmer, accountmanager van het
         Inlichtingenbureau, via mtimmer@inlichtingenbureau.nl  tel. 06 527 49 715