Regiobijeenkomsten Diensten Loonkostensubsidie & DKD

Sinds enkele maanden levert het Inlichtingenbureau een drietal nieuwe diensten t.a.v. loonkostensubsidie aan gemeenten.  De dienstverlening is afhankelijk van de aanlevering van de benodigde gemeentelijke gegevens via het reintegratiecluster in het Digitaal Klant Dossier. Wij merken dat dit vaak nog niet goed loopt en dat hier veel vragen over zijn. Daarom informeren wij u in de bijeenkomsten graag over de diensten én de werking van het Digitaal Klant Dossier (DKD).

LKS ziek - beter

Het UWV informeert gemeenten via het Inlichtingenbureau over ziek- en betermeldingen van cliënten die loonkostensubsidie ontvangen (en onder de no-risk polis vallen). Op basis hiervan kan de gemeente de loonkostensubsidie aan de werkgever stop zetten, gedurende de ziekteperiode.

LKS re-integratie

Het UWV informeert gemeenten via het Inlichtingenbureau als een werknemer uit de gemeentelijke doelgroep ziek uit dienst gaat. Op basis hiervan kan de gemeente haar wettelijke taak uitoefenen t.a.v. re-integratie van deze personen.

Praktijkroute

Vanaf 1 januari 2017 kunnen mensen via de Praktijkroute opgenomen worden in het doelgroep register voor de banenafspraak. Gemeenten kunnen deze mensen aan het UWV aanleveren via het re-integratiebericht in het Digitaal Klant Dossier.

Onderwerpen
• Uitleg over de diensten
• Uitleg over de werking van DKD in dit kader
• Achtergrondinformatie over de regelingen door het UWV

Tijd
13.30 tot 16.00 uur

Datum en locatie
• 9 mei Stadskasteel Oudaen, Oude Gracht 99 Utrecht
• 11 mei  Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Stationsweg 7 Zwolle
• 16 mei  Aristo Accommodaties, Teleportboulevard 100, Amsterdam
• 18 mei  Aristo Accommodaties, Vestdijk 30, Eindhoven
• 23 mei Postillion Hotel, Europaweg 25, Arnhem
• 30 mei Postillion Hotel, Rijksstraatweg 30, Dordrecht

Voor wie
De regiobijeenkomst is bedoeld gemeenteambtenaren die beleidsmatig en uitvoerend betrokken zijn bij de diensten van het Inlichtingenbureau en applicatiebeheerders DKD.

Kosten
geen

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier ingevuld retour te zenden aan klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Heeft u vragen? Stuur ze dan ook naar onze klantsupport.

Behoefte aan meer informatie? Maak een afspraak met een accountmanager!

Onze accountmanagers komen graag bij u langs. Wilt u een afspraak met hen maken, heeft u behoefte aan toelichting of wilt u een productinhoudelijke vraag stellen? Neem dan contact op met:

Marjorie Stots, via mstots@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 750
Alex Tamminga, via atamminga@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 740
Marije Timmer, via mtimmer@inlichtingenbureau.nl of via 06 527 49 715
Ilse van 't Hof, via ivanthof@inlichtingenbureau.nl of via 06 256 995 47

Productinformatie

Op de productpagina vindt u onder het kopje 'Participatie en Reintegratie' meer informatie over de LKS producten en de Praktijkroute.