​Succesvolle regiobijeenkomsten Zorg

In februari en maart heeft het inlichtingenbureau een zestal  regiobijeenkomsten voor het zorgdomein georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten hebben Ilse van ‘t Hof en Paul de Koning betrokken managers, beleidsmedewerkers en uitvoerend medewerkers van gemeenten meegenomen in de manieren waarop het Inlichtingenbureau hen (en hun gemeente) kan ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken voor de WMO en Jeugdwet.


Zeer nuttige input van gemeenten

We kijken zeer positief terug op de regiobijeenkomsten. Gemeenten waren tijdens de sessies zeer open naar elkaar én naar het Inlichtingenbureau. Paul:  “We hebben veel verhalen gehoord over hoe gemeenten het berichtenverkeer binnen hun processen gebruiken en welke afstemming hiervoor plaatsvindt met zorgaanbieders.” Door deze  input van gemeenten hebben wij veel informatie en wensen kunnen ophalen waarmee we de dienstverlening van het Inlichtingenbureau de komende tijd verder door kunnen gaan ontwikkelen om zo gemeenten in de toekomst nog beter te ondersteunen.


Toekomstige regiobijeenkomsten

In toekomstige regiobijeenkomsten zal er altijd een bepaald thema centraal staan. Paul: “We hebben gemerkt dat de regiobijeenkomsten een uitkomst zijn bij de implementatie van nieuwe producten of bij grote releases. Gemeenten kunnen op deze manier hun vragen rechtstreeks bij ons neerleggen, wij kunnen een duidelijke uitleg geven en we kunnen samen sparren over hoe iets aangevlogen zou moeten worden”. Naast het centrale thema zullen er altijd een aantal vaste onderwerpen op de agenda staan en zullen toekomstige ontwikkelingen worden behandeld.

Wilt u bepaalde onderdelen uit de regiobijeenkomsten teruglezen? Dat kan! De presentatie van de regiobijeenkomsten is terug te vinden op onze website.