​Succesvolle overstap naar iWmo en iJw 2.2

Wij zijn blij u te melden dat de overstap op de iWmo en iJw 2.2 XML berichtenstandaard succesvol verloopt. Vanaf 13.00 uur vandaag zal het berichtenverkeer weer opstarten en kunt u berichten uitwisselen in XML 2.2. Vanaf dit moment worden andere bestandstypen niet meer ondersteund en zullen deze bij aanlevering geweigerd worden.

Wat is er veranderd?

  • De retourcodelijst van het declaratie- of factuurbericht is korter geworden. De omschrijvingen zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
  • In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Een BSN volstaat.
  • De codelijsten bij het beëindigen van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn in iWmo gelijkgetrokken met iJw.
  • Het is mogelijk om in delen te factureren bij een outputgericht traject of arrangement.
  • In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product opgenomen voor de aanbieder die het bericht ontvangt. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen ‘beschikt product’ en ‘toegewezen product’.
  • Er zijn verschillende technische verbeteringen doorgevoerd waardoor de kans op fouten in het berichtenverkeer afneemt.

Testen op de KTO loont!

Wij hebben gemerkt dat er de weken voorafgaand aan de overstap goed gebruik gemaakt is van de KetenTestOmgeving (KTO). Partijen die voor de XML release op de KTO hebben getest geven aan dat zij hier veel profijt van hebben gehad. Door de testervaring hebben zij vroegtijdig fouten kunnen opsporen en deze nog  voor de overstap kunnen verhelpen . De overstap zelf is hierdoor soepeler verlopen, waarvoor dank!

Bent u nog niet aangesloten op de KetenTestOmgeving? Doe dit dan alsnog. Toekomstige releases kunnen altijd voortijdig getest worden via de KTO. Raadpleeg de pagina KetenTestOmgeving op de website van het Inlichtingenbureau voor meer informatie over het aansluiten op de KTO.

Problemen of vragen?

Ondervindt u problemen met XML 2.2 of heeft u andere vragen over de overstap, dan kunt u contact opnemen met onze Servicedesk via 0800 222 11 22 of via servicedesk@inlichtingenbureau.nl