​Stichting Inlichtingenbureau voldoet aan gestelde norm van informatiebeveiliging

Uit een onafhankelijke externe EDP-audit blijkt dat de totale dienstverlening van het Inlichtingenbureau voldoet aan de geselecteerde normen uit de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR).

EDP-Auditing betekent letterlijk de beoordeling van Electronic Data Processing. Als verwerker van persoonsgegevens is het belangrijk dat de gegevensuitwisseling op een veilige manier plaatsvindt. Dit betekent dat er op basis van de BIR, die het basisniveau voor informatiebeveiliging bij de Rijksoverheid voorschrijft, een EDP-audit is uitgevoerd. De BIR biedt een normenkader voor de beveiliging van de Informatievoorziening van het Rijk en maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen.

Het positieve auditresultaat bevestigt dat het Inlichtingenbureau op het gebied van informatiebeveiliging ‘in control’ is. Het Inlichtingenbureau is trots op het bereikte resultaat over 2017 en werkt in 2018 op basis van risicoanalyses en verbeterplannen aan een verdere bestendiging en uitbouw van het informatiebeveiligingsbeleid.    

Informatie  

Het volledige Assurance rapport is aangeboden aan de staatssecretaris van SZW en aan de Informatiebeveiligingsdienst van de VNG.

Raadpleeg het Compliance Statement (BIR) voor een samenvatting van het rapport in tabelvorm. Daarbij wordt in het onderdeel bevindingen aangegeven welke maatregelen op basis van een risicoanalyse zijn gepland en reeds zijn uitgevoerd.