Veranderde planning overgang Wmo-berichtenverkeer naar XML 2.1

De planning voor de overgang van het iWmo-/iJwberichtenverkeer naar XML 2.1 is gewijzigd.
De release van iWmo en iJw 2.1 XML vindt definitief niet plaats in april. Softwareleveranciers zijn op maandag 16 januari geïnformeerd dat de realisatie vertraging heeft opgelopen.

Dit komt mede door de wijziging op de StUF-envelop, waardoor de ketenpartners, Stichting InlichtingenBureau, Stichting RINIS en VECOZO, in de eerder afgegeven planning niet meer konden garanderen dat zij zouden voldoen aan de kwaliteitseisen die deze keten vraagt.

Nieuwe planning

De nieuwe planning komt uit op een releasemoment half juni 2017.
Lees  het volledige bericht van iSociaal Domein <http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/17-01-27/release-iwmo-en-ijw-21-xml-verplaatst-naar-half-juni-2017>

Aan de uitgangspunten voor de overgang wijzigt niets. Hier leest u over de overgang naar dit nieuwe formaat en gevolgen daarvan voor uw gemeente, organisatie of softwareleverancier.

Wat verandert er?

Er komt een nieuwe versie van het Wmo- en Jeugdwet berichtenverkeer: versie 2.1. Voor deze versie geldt conform landelijke afspraken een ander bestandsformaat: XML.
De huidige berichten worden uitgewisseld in het ASCII formaat ‘EI’ ('Externe integratie'). Vanaf versie 2.1 wordt het bestandsformaat XML gehanteerd, zoals dat nu al het geval is in het Wlz-berichtenverkeer. Uitzondering hierop vormen de standaarden Jw321 en Jw322 (declaraties Jeugd GGZ); deze berichten worden wel nog in EI-formaat uitgewisseld.

Wat vragen we van u als organisatie?

Zorg ervoor dat de informatie over overgang naar XML bekend is bij de juiste (persoon binnen uw) organisatie. Dit is de persoon (functioneel of technisch beheerder) die ervoor moet zorgen dat de software voor Wmo- en Jeugdwetberichten wordt aangepast naar XML. Heeft u een softwarepakket met bijbehorende leverancier, bespreek dan met uw softwareleverancier de overgang naar XML.

Waar vind ik als softwareleverancier of gemeente informatie over de nieuwe XML berichten?

Op de website van www.i-sociaaldomein.nl vindt u meer informatie over de overgang naar en implementatie van iWmo en iJw versie 2.1. De factsheet biedt onder andere informatie over de XSLT-controles, de Universally Unique Identifier (UUID) en StUF-envelop, en bevat links naar de specificaties van alle berichten.