​Meld u aan voor de opfriscursussen in november!

Heeft u er behoefte aan om uw kennis van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets op te frissen?
Vraagt u zich af of uw organisatie optimaal gebruik maakt van de rechtmatigheidssignalen, of heeft u juist een van de regiobijeenkomsten over loonkostensubsidie en het digitaal klantdossier in mei gemist?

Daarnaast kan het zo zijn dat uw organisatie overweegt om gebruik te willen maken van signaal gestuurd monitoren van het bijstandsdebiteuren bestand.

Kom naar onze opfriscursussen in november!

De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur in het centrum van Utrecht
(precieze locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers. De locatie maken wij bekend na ontvangst van uw aanmelding).

  • Kwijtschelding                                                               7 november
  • Loonkostensubsidie en het digitaal klant dossier  14 november
  • Bijstandsdebiteuren                                                     21 november
  • Rechtmatigheid                                                            28 november

Aanmelden kan door het aanmeldformulier te mailen aan klantsupport@inlichtingenbureau.nl