‚ÄčOverstap iWmo en iJw 2.1 XML: formeel GO advies gegeven

VNG, KING en de directeuren van het Inlichtingenbureau, RINIS en VECOZO hebben op 29 mei 2017 een formeel GO-advies gegeven over het overstappen naar release iWmo en iJw 2.1 XML op 12 juni 2017. De integrale ketentesten die zijn uitgevoerd in de afgelopen maanden geven aanleiding tot dit positieve advies.


Ketentestomgeving

De meeste softwareleveranciers melden dat zij klaar zijn voor de overstap. Op de ketentestomgeving wordt nog getest door gemeenten, aanbieders en hun softwareleveranciers.

Migratieperiode

De migratieperiode is op 29 mei ingegaan. De landelijke migratiedraaiboeken voor iWmo en iJw geven aan wat er tijdens de migratieperiode moet gebeuren.

Facturen en retourberichten voor 8 juni

Het landelijk advies is om deze periode geen factuurberichten en declaratieberichten (WMO303, JW303 en JW321) te versturen naar gemeenten. Gemeenten wordt geadviseerd om voor 8 juni een retourbericht te sturen als reactie op de factuurberichten en declaratieberichten die zij ontvangen hebben van aanbieders.

Vragen

Vragen over dit traject kunt u stellen aan het ISD regieteam via ISD-regie@kinggemeenten.nl. U kunt natuurlijk ook een van de regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein bellen of mailen.

Meer informatie

i-sociaaldomein.nl