Einde gegevensuitwisseling armoedebestrijding per 31 maart 2017

Met de productgroep Armoedebestrijding maakt Stichting Inlichtingenbureau inzichtelijk welke burgers geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen.

Naar aanleiding van een analyse naar mogelijke privacy risico’s, ziet de Belastingdienst geen grondslag meer voor de levering van bestanden die informatie geven over het recht op toeslagen. Daarnaast blijkt het gebruik van het product armoedebestrijding laag . Het Inlichtingenbureau heeft daarom in overeenstemming met de Ministeries SZW & VWS besloten te stoppen met de uitvraag van gegevens.

Gegevensuitwisseling AOW met AIO blijft van kracht

Een uitzondering is het product ‘Aanvullende inkomensondersteuning ouderen AOW met AIO’. Dit product blijft wel behouden. Dit betekent dat wij u maandelijks blijven informeren over personen die gebruik maken van de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen binnen uw gemeente.

Wat betekent dit voor u als gemeente?

Het Inlichtingenbureau plaatst in maart voor het laatst de rapportages in het kader van armoedebestrijding. Wilt u na 31 maart nog rapportages ophalen? Dan kan dit nog tot 30 april 2017.

Onderstaand de producten waarvan de bevraging per 31 maart stopt:

1. Onbenutte huur- en/of zorgtoeslag
2. Onbenutte kinderopvangtoeslag
3. Onverzekerd voor zorgkosten
4. Betalingsachterstand zorgpremie

Handleiding

Naar aanleiding van de wijzigingen binnen de productgroep armoedebestrijding is er een nieuwe handleiding voor het product AOW met AIO. Klik hier voor meer informatie.
De huidige handleiding ‘armoedebestrijding’ blijft nog tot 31 maart a.s. beschikbaar

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via telefoon  0800 - 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.