​Definitieve specificaties iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1

 

Zorginstituut en Vektis hebben op 1 juli 2016 de definitieve specificaties van iWmo en iJw 2.1 vastgesteld en gepubliceerd. Softwareleveranciers kunnen met de specificaties software ontwikkelen die de nieuwe versies iWmo en iJw ondersteunen.

Vanaf april 2017 wordt release 2.1 van de berichtenstandaarden iWmo en iJw gebruikt voor het berichtenverkeer via Gemeentelijk Gegevensknooppunt van het Inlichtingenbureau en het knooppunt van VECOZO. De impact van deze nieuwe release is beperkt voor gemeenten en aanbieders. Er zijn weinig inhoudelijke wijzigingen aan de berichten. Het is wel belangrijk als gemeente en zorgaanbieder om bij uw softwareleverancier na te gaan wanneer zij een versie van hun softwarepakket beschikbaar hebben die de nieuwe berichtenrelease ondersteunt.

Specificaties 2.1

De specificaties van iWmo en iJw 2.1 zijn beschikbaar op de website van iStandaarden.nl. De specificaties van de declaratieberichten voor Wmo en Jeugdwet, WMO303-304 en JW303-304 2.1 zijn beschikbaar op de website van Vektis: Standaarden en modellen.

Doorlooptijd

Softwareleveranciers kunnen vanaf begin juli releases van hun applicaties maken zodat zorgaanbieders en gemeenten die vanaf 2017 kunnen implementeren. Het ontwikkelen, testen en in productie nemen van een nieuwe release kost tijd. Ook bij gemeenten en aanbieders is tijd nodig om nieuwe softwarereleases te installeren. Maak daarom vast een globale planning door terug te rekenen vanaf 1 april 2017 tot nu. Neem ook contact op met uw softwareleverancier en met uw klanten om de overgang naar iWmo en iJw 2.1 samen te bespreken.

Overstap naar XML

Vanaf release 2.1 maken iWmo en iJw gebruik van het XML-format. XML heeft voordelen: mensen kunnen XML gemakkelijker lezen en interpreteren. De validatie van gegevens is eenvoudiger in XML. Ook biedt XML flexibiliteit in de ondersteuning van releases en de aansluiting van nieuwe partijen. Voor softwareleveranciers is de impact van de overstap naar XML het grootst. Zij worden geïnformeerd en begeleid via het ketenbreed Softwareleveranciersoverleg van Zorginstituut Nederland en VNG.

StUF-envelop

Vanaf versie 2.1 van iWmo en iJw wordt ook gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de StUF-envelop: 2.1. Specificaties en documentaties zijn beschikbaar op GEMMA Online: Documentatie StUF-koppelvlak iWmo en iJw.

Roadmap

Het Inlichtingenbureau, VECOZO, KING, Zorginstituut Nederland, Vektis en het programma i-Sociaal Domein werken aan een integrale keten-testomgeving waarin nieuwe berichten van softwareleveranciers getest kunnen worden. In de zomer zal hier meer informatie over verschijnen. Ook worden dan andere mijlpalen gecommuniceerd in de doorontwikkeling van de berichtenstandaarden iWmo en iJw en de landelijke infrastructuur voor dit berichtenverkeer via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt en het knooppunt van VECOZO.

Leveranciersupdate iWmo en iJw

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom iWmo en iJw 2.1? Meld u dan aan voor de Leveranciersupdate iWmo en iJw. Deze nieuwsbrief, die niet alleen voor softwareleveranciers is, wordt elke twee weken verstuurd. Zo blijft u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.

Vragen

Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag uw vragen over de specificaties en de implementatietrajecten. U kunt contact opnemen via info@istandaarden.nl