Burger & Privacy

Het is mogelijk dat het Inlichtingenbureau uw gegevens bezit zonder dat dat bij u bekend is. Waarschijnlijk verwerken wij uw persoonsgegevens als u:

  • nu of korter dan twee jaar geleden een bijstandsuitkering heeft of had;
  • gebruik maakt van gemeentelijk minimabeleid op basis van de Participatiewet (b.v. collectieve ziektekostenregeling);
  • kwijtschelding hebt aangevraagd voor gemeentelijke heffingen en/of waterschapslasten;
  • een aanvraag hebt gedaan voor een voorziening op basis van de Wmo. .

In het Gegevensregister IB Suwi Participatiewet 2017 leest u waaruit de dienstverlening van het Inlichtingenbureau aan andere partijen concreet bestaat. Voor informatie over de gegevensverwerking binnen het domein Wmo en Jeugdzorg verwijzen wij u naar het Gegevensregister IB Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg 2018.

Privacystatement

Het Inlichtingenbureau vindt het belangrijk om inzicht te geven in de zorgvuldigheid die we hanteren bij het verwerken van soms (zeer) gevoelige persoonsgegevens. Het Inlichtingenbureau heeft specifieke functionarissen aangesteld die erop toezien dat de verwerking van persoonsgegevens zorgvuldig en dus veilig plaatsvindt.