​Berichtenverkeer Wmo en Jeugdwet succesvol over op versie 2.1

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) van Stichting Inlichtingenbureau en het knooppunt van VECOZO zijn succesvol overgestapt op de berichtenstandaarden iWmo en iJw versie 2.1 XML. Zorgaanbieders en gemeenten kunnen sinds vanmiddag 13.00 uur weer berichten met elkaar uitwisselen. Let op: berichten die nog verstuurd worden in de oude versie 2.0 komen niet aan bij de geadresseerde.

Groen licht

Vanochtend werd door de ketenpartners samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en gemeenten vastgesteld dat de iWmo- en iJw-berichten in versie 2.1 XML verstuurd en ontvangen kunnen worden. Het ISD-regieteam van KING, opdrachtgever voor het 2.1-XML-traject namens de VNG, VECOZO en Stichting Inlichtingenbureau gaven daarop groen licht om het berichtenverkeer weer live te brengen.

Problemen?

Ervaart u problemen bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWmo- of iJw 2.1-berichten? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier. De servicedesks van VECOZO en het Inlichtingenbureau zijn beschikbaar om ondersteuning te bieden.

Waar kan ik met vragen terecht?

  • Gemeenten en aanbieders kunnen contact opnemen met hun softwareleverancier over deze overstap.
  • Heeft u geen softwareleverancier, neem dan contact op met de servicedesks van VECOZO voor zorgaanbieders (support@vecozo.nl, 013-4625 641) of Stichting Inlichtingenbureau voor gemeenten: servicedesk@inlichtingenbureau.nl, 0800-222 11 22.
  • Gebruikersbeheerders en productbeheerders van het GGK en softwareleveranciers van gemeenten kunnen met hun vragen terecht bij de Servicedesk van Stichting Inlichtingenbureau: servicedesk@inlichtingenbureau.nl, 0800-222 11 22
  • Vragen over de nieuwe StUF-envelop 2.1 kunt u stellen aan het ISD Regieteam van KING / VNG via ISD-regie@kinggemeenten.nl.
  • Zorgaanbieders die bij VECOZO zijn aangesloten kunnen hun vragen stellen bij de afdeling Support van VECOZO: support@vecozo.nl, 013-4625 641
  • Softwareleveranciers van zorgaanbieders kunnen met VECOZO contact opnemen via: softwarehelpdesk@vecozo.nl
  • Zorginstituut Nederland beheert de iStandaarden iWmo en iJw. Met vragen over de berichtspecificaties iWmo en iJw 2.1 kunt u terecht bij de Servicedesk van iStandaarden: info@istandaarden.nl, 020-797 89 48
  • Voor overige, keten-overstijgende vragen kunt u terecht bij Annemiek Meijburg van het ISD-regieteam van KING / VNG: via 06 209 11 589 of annemiek.meijburg@kinggemeenten.nl
  • Benader de regionale implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein voor vraagstukken over het implementeren van het berichtenverkeer iWmo en iJw en de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders.