​Aanvraag nieuwe CPA’s noodzakelijk vanwege verloop Server certificaat GGK op 15 januari 2018

Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk) maakt gebruik van het digitale PKI overheid certificaat voor de berichtenuitwisseling via Digikoppeling met gemeenten. Dit certificaat verloopt bij Stichting Rinis op 15 januari 2018 en moet daarom worden vervangen.

Het certificaat GGK waarborgt de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via websites op basis van Nederlandse wetgeving. Dit betreft zowel de Productie-omgeving van GGK als de Ketenbrede testomgeving van het GGK. Als gevolg van deze certificaat-wijziging dienen alle gemeentes nieuwe CPA’s aan te vragen voor de GGK omgevingen waar ze gebruik van maken. Dit geldt voor alle gemeenten en hierdoor ook voor de gemeenten die nog maar net zijn aangesloten.

Wat moet u doen?

  • Begin oktober worden de nieuwe certificaten beschikbaar gesteld vanuit het GGk. Vanaf dit moment hebben uw gemeente en leverancier 3 maanden de tijd om nieuwe CPA’s in te regelen.
  •  >>Log in<< op het GGK portaal met e-herkenning niveau 3. Inloggen kan alleen als u geautoriseerd ben voor de rol ‘productbeheerder’. De gebruikersbeheerder binnen uw gemeente is gemachtigd u te autoriseren voor deze rol.
    Meer informatie vindt u in de handleiding Inloggen op het portaal voor gebruikers.
  • Bent u ingelogd? Klik dan in het menu aan de rechterkant op “CPA Beheer”. Daar moet u uw nieuwe CPA aanvragen. De certificaten behorende bij deze nieuwe CPA zijn 36 maanden geldig.
    Raadpleeg de handleiding CPA voor hulp bij het aanvragen en downloaden van CPA’s.
  • De nieuwe (G3) certificaten leiden tot andere IP adressen en URL’s. In verband met firewall instellingen zullen deze waar nodig aan white lists toegevoegd moeten worden.

Let op! Berichtuitwisselingen op basis van de huidige CPA standaard is na 15 januari 2018 niet meer mogelijk. Alle aangesloten gemeentes dienen dus voor 15 januari 2018 nieuwe CPA’s operationeel te hebben. Hier is geen uitzondering op mogelijk.

Gemeenten die na 15 januari niet de nieuwe CPA’s hebben ingeregeld kunnen berichten alleen nog handmatig downloaden via het GGk portaal. Hier dient u voldoende e-herkenningsmiddelen voor te hebben. Heeft u nog geen e-herkenning? Volg dan het stappenplan >> e-herkenning aanvragen.


Aanvullende technische informatie voor uw netwerkbeheerder m.b.t. overgang van tweede generatie (G2) naar derde generatie (G3) certificaten

De overgang van generatie 2 certificaat naar generatie 3 certificaat betekent dat gemeenten en-/of haar softwareleveranciers de nieuwe G3 certificate chain dienen te trusten zoals ze nu de G2 chain trusten. Het kan voorkomen dat een leverancier nog andere wijzigingen moet doorvoeren, maar daar kunnen we geen aanwijzingen voor geven. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de leverancier de certificaat verwerking in de software heeft opgenomen.

>> Raadpleeg cert.pkioverheid en officielebekendmakingen.nl voor meer informatie 

Contact

Wij informeren u tijdig over de beschikbaarheid van nieuwe CPA’s.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie, dan horen wij dat graag van u via 0800 - 222 11 22 of via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.