​Om de kwaliteit van de geautomatiseerde Kwijtscheldingstoets te verbeteren maakt het Inlichtingenbureau gebruik van aanbevelingen van de werkgroep kwijtschelding van de LVB (Landelijke Vereniging Lokale Belastingen), waar ook de VNG en de Unie van Waterschappen onderdeel van uitmaken. Input van deze expertgroep heeft geresulteerd in maar liefst zes productverbeteringen, waaronder een nieuw instellingenscherm waar de hoogte van de toetsnorm AOW ingesteld kan worden. Vanaf de maand mei zijn deze volledig geïmplementeerd in de rapportage. Meer informatie over deze, en de andere 5 verbeteringen vindt u terug in de nieuwe versie van de gebruikershandleiding en de Nieuwsbrief van april.